ปฏิทินปฏิบัติงาน ช่วงสอบปลายภาค (2/2561)

วัน/เดือน/ปีรายการหมายเหตุ
18, 20 และ 21 ก.พ. 2562 สอบปลายภาค ผู้เรียนทุกระดับชั้น -
 
21 ก.พ. - 27 ก.พ. 2562 ครูผู้สอนส่งคะแนน และคีย์เกรดในระบบออนไลน์ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ครูผู้สอน รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่งานวัดผลฯ
21 ก.พ. - 8 มี.ค. 2562 ครูผู้สอนส่งคะแนน และคีย์เกรดในระบบออนไลน์ ระดับ ปวช.1, ปวช.2 และ ปวส.1
 
ศุกร์ที่ 1 มี.ค. 2562 แผนกวิชา ประชุมอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 -
จันทร์ที่ 4 มี.ค. 2562 วิทยาลัยฯ ประชุมอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 -
 
จันทร์ที่ 11 มี.ค. 2562 แผนกวิชา ประชุมอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และ ปวส.1 -
พุธที่ 13 มี.ค. 2562 วิทยาลัยฯ ประชุมอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และ ปวส.1 -

ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

พุธที่ 6 มี.ค. 2562 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 -
6-8 มี.ค. 2562 ลงทะเบียนแก้ 0, มส. -
15 มี.ค. 2562 ครูส่งผลการแก้ 0, มส. -
22 มี.ค. 2562 ประกาศผลการแก้ 0, มส. -

ระดับ ปวช.1, ปวช.2 และ ปวส.1

ศุกร์ที่ 15 มี.ค. 2562 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 -
15-21 มี.ค. 2562 ลงทะเบียนแก้ 0, มส. -
29 มี.ค. 2562 ครูส่งผลการแก้ 0, มส. -
5 เม.ย. 2562 ประกาศผลการแก้ 0, มส. -